Tatrzańskie Lapidarium

Dzięki lapidarium, które znajduje się w Zakopanem przy ul. Karłowicza (przy drodze do Kuźnic), turyści mogą poznać geologiczną budowę Tatr, zanim wyruszą na górskie szlaki. Przed zaplanowaniem wycieczki w góry, można zapoznać się z występującymi w nich minerałami i roślinami. Lapidarium jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Niewidomi mogą skorzystać ze specjalnej mapy.

Lapidarium – czyli geologiczna mapa przestrzenna Tatr pokazuje różnorodność przyrody nieożywionej oraz jej wpływ na roślinność tam występującą. Tatry są tu pokazane jako jednorodny masyw kształtowany przez różnorodne procesy geologiczne, takie same po obu stronach polsko-słowackiej granicy.

Tablice edukacyjne pozwalają na poszerzenie wiedzy o geologii Tatr. Tablice wykonano w trzech językach: polskim, słowackim, angielskim i w alfabecie Braille'a.

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim zapraszamy do ścieżki poprowadzonej dookoła lapidarium i obejrzenia gór w pigułce. Na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących przygotowano mapę plastyczną Tatr z opisem w alfabecie Braille'a.

Powrót

1999-2023 © MATinternet Zakopane