Regulamin

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
 2. Regulamin jest dostępny w każdym pokoju, a także na stronie www.
 3. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  &
 4. Pokój wynajmowany jest na doby.
 5. Doba trwa od godz.15.00 do 10.00 dnia następnego.
 6. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu.
 7. Obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2 zł od osoby za dobę.
 8. Podstawą do zameldowania jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 9. Ceny pokoi ustalane są indywidualnie, w zależności od sezonu, typu pokoju, wielkości grupy i długości pobytu. 
 10. Warunkiem otrzymania dokumentu FV jest podanie numeru NIP podczas dokonywania rezerwacji. Brak podania NIP spowoduje rozliczenie transakcji jak dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej [paragon]
   
  &
 11. Rezerwacji można dokonywać poprzez internet, telefonicznie lub osobiście.
 12. Warunkiem rezerwacji jest zapoznanie się z regulaminem i wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
 13. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji: 
  • na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu zadatek w całości może być wykorzystany w innym terminie.
  • na ponad 14 dni przed rozpoczęciem pobytu zadatek nie przepada w całości i może być wykorzystany w innym terminie uzgodnionym z właścicielem obiektu, zachowując pierwotną długość pobytu.
  • w terminie krótszym niż 14 dni przed datą przyjazdu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 14. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż rezerwacja, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 15. Jeżeli Gość nie przyjedzie w określonym terminie i nie poinformuje o zmianie, rezerwacja nie jest aktualna od następnego dnia. Pokój może zostać wynajęty. 
   
  &
 16. Obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do 7.00 rano.
 17. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innym.
 18. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.
 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy.
 20. O wystąpieniu szkody powinien poinformować właściciela.
 21. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu na terenie całego budynku, oprócz miejsc wyznaczonych do tego celu.
 22. Naczynia będące na wyposażeniu pokoju należy pozostawić na swoim miejscu.
 23. Opuszczając pokój należy zabezpieczyć okna, szczególnie dachowe i upewnić się, że drzwi wejściowe zewnętrzne są domknięte.
 24. Nie wyłączamy lodówek.
 25. Zabrania się wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju.
 26. Nie przyjmujemy Gości podróżujących ze zwierzętami.
 27. W przypadku naruszenia regulaminu, właściciel może odmówić Gościowi dalszego pobytu. 
   
  &
 28. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju, na życzenie Gościa zostaną odesłane na wskazany adres.
 29. Przestrzeń wokół budynku, wejścia, korytarze, parking objęte są monitoringiem całodobowym.
 30. Parking jest bezpłatny. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich rzeczy.
 31. W dniu przyjazdu i wyjazdu istnieje możliwość przechowania bagażu oraz zostawienia samochodu na parkingu.
   
  &
 32. Klauzula informacyjna RODO

  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r.[Dz.Urz.UE L 119 z 04] informuję,iż;

  a)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   "Na Bystrym"  Wynajem Pokoi i Apartamentów 
      ul. Balzera 1c
     34-500 Zakopane

  b)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -  nabystrym@vp.pl

  c)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  d)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie  prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

  e)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

   f)  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora  dostępu do danych osobowych prawo do ich sprostowania,usunięcia,przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

  g)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  h)  podanie danych osobowych jest dobrowolne,jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi


Życzymy miłego pobytu!

1999-2023 © MATinternet Zakopane